Biblické texty – Víra

1) Gen 12,1-4
Uvěřit Bohu znamená vydat se na cestu. Je to těžké, ale Bůh skrze víru člověka obdarovává.

2) Jan 1,47-50
Ježíš nás zná a chce se s námi setkat. Viděl nás dřív, než jsme se narodili.

3) Lk 24,13-32
I nám je těžké uvěřit, jsme nechápaví a váhaví, ale Kristus se chce připojit i k nám na naší cestě.

4) Sk 9,1-9
Někdy člověk musí zažít pořádnou „pecku“, a pak uvěří.

5) Iz 43,1-5
Víra se pro nás může stát velkou oporou. Protože skrze naši víru je Bůh s námi.

6) Ef 1,17-19
Abychom Boha poznali, potřebujeme vnitřním zrakem vidět, jak působí ve světě. „Pane, ať vidím!“

7) Žid 11,1-8
Věřit Bohu znamená spolehnout se na něj, i když ho nevidíme.