První list svatého apoštola Jana: Světlo

Úryvek z Bible.
„A toto je zvěst, kterou jsme od Něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je Světlo a není v Něm nejmenší tmy. Říkáme-li, že s Ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme ve Světle, jako On je ve Světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, Jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, On je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z Něho lháře a Jeho Slovo v nás není.“ (První list svatého apoštola Jana, 1. kapitola, 5. až 10. verš)Myšlenka.
Bůh je Světlo – a to je pro nás důležité znamení. Nikdo se nechce potácet v temnotě, když může jít za Světlem. Kristus je Maják, který vede spolehlivě každou loď k cíli. Na nás u kormidla jen záleží, zda pojedeme bezpečně za září, nebo se vydáme na vlastní riziko do nebezpečných vod se skalisky na dně. Jenže ve druhém případě snadno zavadíme o překážku na mělkém dně a potopení plavidla jen těžko zabráníme. Pokud se rozhodneme pro cestu za Světlem, nesmíme z ní po chvíli zamířit zpět do temnoty, jinak se lehce ztratíme a k Cíli nedoputujeme.

Naše tělo je hříšné, podléhá kdejakým svodům. Jenom malé kormidlo určuje náš směr. Záleží na šikovnosti „řidiče“, zda udrží svou loď v bezpečném pásu bez kamenů. Nad každým kormidelníkem stojí Kapitán, který mu může v těžké situaci poradit.

Jsme kormidelníci, kteří často dělají chyby. Bůh nám ale nabízí pomoc. Stačí včas přijít za Kristem, Kapitánem každé naší lodi. On nám dokáže správně poradit, jak můžeme vhodným manévrem zachránit byť i složitou situaci na moři. Když si však budeme hrát na frajery a Kapitána k hrozícímu nebezpečí nepřizveme, bereme na sebe veškerou zodpovědnost. Srážka je na blízku...