Nástěnka 2014 - Svatí papežové

Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne, tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce.
(J 10,14-15)


Jan XXIII.
Angelo Giuseppe Roncalli
*25. 11. 1881 Sotto il Monte, Itálie
†3. 6. 1963 Vatikán
Zvolen: 28. 10. 1958
Heslo: „Oboedientia et pax“ (Poslušnost a mír)

Nikdy člověk není tak velký jako tehdy, když klečí.

Když se nebudeme brát příliš vážně, život bude o mnoho krásnější.

Mladým stačí připomenout, že svět existoval už před nimi, a starým zase, že s nimi svět nekončí.

„Svatý Otče,“ postěžoval si vrchní starosta z Benátek bývalému benátskému patriarchovi, „s Benátkami je to špatné. Město stále klesá do moře.“
„Cože? Ještě stále? I když já už tam nejsem?“ byla útěchyplná odpověď.

Pokora a láska stačí, a pak ať se děje to, co chce Bůh.

Krátce před konkláve prý kardinál Roncalli slyšel v ulicích Říma, jak jedna paní říká své sousedce: „Nebesa, ten je tlustý!“
On se prý obrátil a řekl: „Ale paní, musíte přece vědět, že konkláve není soutěž krásy!“

Mnohem platnější je láska v srdci a v jednání než konat zázraky a vracet k životu zesnulé.

Snažme se o to, abychom nabyli přesvědčení, že všechno zlo není v druhých a že všechno dobro není v nás.

Na tomto světě jsme pouze jako poutníci. Někdo dorazí brzy, jiný zase později. Často je nutné změnit vlak nebo vagón. Opravdu záleží na tom, abychom dříve nebo později dospěli ke kýženému cíli.


Jan Pavel II.
Karol Józef Wojtyła
*18. 5. 1920 Wadowice, Polsko
†2. 4. 2005 Vatikán
Zvolen: 16. 10. 1978
Heslo: „Totus tuus“ (Celý Tvůj)

Člověk nemůže žít bez lásky. Je sám sobě nepochopitelnou bytostí a jeho životu chybí smysl, nepozná-li lásku, nesetká-li se s ní, nezakusí-li ji, nepřivlastí-li si ji nějak a neprokazuje-li ji aktivně druhým.

Nebojte se!
Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl a musel mít strach.
Nebojte se toho, co jste sami vytvořili, nebojte se ani všeho, co člověk vyrobil a čím je den ode dne více ohrožován!
A konečně, nebojte se sami sebe!
Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům a ženám: „Nebojte se!“ Tato slova potřebujeme dnes možná více, než kdy jindy.
Je nutné, aby zesílila jistota, že existuje ten, kdo drží v rukou osudy tohoto pomíjivého světa, kdo má v rukou klíče od smrti a podsvětí, kdo je alfou i omegou.
A tento někdo je Láska...
Jen on se může plně zaručit za slova „Nebojte se!“.

Jde o to, ani ne tak více mít, jako více být.

Jednou mu dají darem oslíka. U stolu se diskutuje, co s ním. Dát ho do vatikánské zahrady? Postavit mu domeček? Na to Svatý otec: „Ne, ne! Ve Vatikánu už je… příliš mnoho oslů.“

Každodenním úkolem kněze je zpřítomnit Boha, Boha – Vykupitele, ve mši svaté. (...) Kromě toho tedy úkolem pastýře je stýkání se s lidmi všude, kde jsou, být s nimi ve všem „kromě hříchu“.

Raduji se, též vy se radujte. (Papež napsal tato slova na lístek v noci z 1. na 2. dubna 2005.)

Pokud pravdu nemilujeme, nemůžeme ji najít; pokud pravdu nechceme poznat, nepoznáme ji...

Dospělí se Božím cestám musejí učit od dětí: z jejich schopnosti důvěřovat a odevzdat se.