Zápis ze setkání pastorační rady 6. května 2014

Program:

1. Noc kostelů 2014
Seznámení s programem.
Potřeba zajistit:
- Hlídání kostela a průvodcovskou službu – p. Joska a manželé Šedých
- Ministranty na zpívané nešpory – návrh Jiří Bureš, Jan Soukal
- Věci k programu „Pošta do nebe“ – Klára Fidlerová (lidé budou seznámeni s časem a způsobem modlitby, lístečky s úmysly se budou pálit)
- Program „Dej mi napít“ připraví o. Jiří spolu s maminkami
- Program pro děti – Soňa + Klára Fidlerová + mládežníci

Návštěvníkům kostela budou nabídnuty propagační materiály (obdoba „vánočních listů“)
Návrh na téma přednášky příští Noci kostelů – svátosti. S možností hudebního doprovodu (svatební pochod...)

2. Kurzy Alfa, dominikánské misie
Seznámení s připravovanou evangelizační aktivitou – kurzy Alfa. Byly podniknuty první kroky, osloveni spolupracovníci, plánuje se setkání s manželi Hambálkovými (koordinátory kurzů v pardubickém kraji), v rámci Salvátorské pouti (7. srpna) proběhne přednáška p. Marie Svatošové na téma kurzů Alfa.

Na Salvátorskou pouť pozván o. biskup Jan Vokál, pokud pozvání nepřijme, budou pozváni dominikáni.

Na letní čas po Salvátorské pouti se připravují dominikánské misie. Další setkání s organizátory proběhne v neděli 25. 5., kdy budou také farníci vybídnuti k modlitbám za město (budou vytvořeny karty k modlitebnímu sponzoringu).

3. Farní den
Program jako v minulých letech:
- divadlo v podání mladých
- promítání fotek
- sport

4. Brigáda na farním dvoře
Vzhledem ke špatnému stavu střechy na „klubovně“ je připravována její oprava. Je nutné vyklizení půdy. K tomuto účelu proběhnou 2 brigády, ohlášeny v kostele.

5. Ostatní
Návrh B. Novotné na vytvoření profilu na Facebooku zamítnut.
V. Kopecký - ke Dni matek budou zástupci KDU dávat u kostela maminkám kytičky
- obětní misky v kostele NPM nepěkné

Termín příštího setkání PR: 10. 6. 2014