Modlitba za misii Chrudimi

Duchu Svatý,
Ty sestupuješ na Kristovy učedníky, abys osvítil jejich rozum,
zapálil srdce, upevnil víru a posvětil jejich život.
Prosíme Tě, ochraňuj nás před nepřítelem
a připrav nás na dobu misijních milostí.
Vylij na všechny hojnost svých darů během misie Chrudimi.
Osvěcuj v pochybnostech, otevři naše srdce Božímu slovu,
vyveď nás z chyb, pozdvihuj z hříchů a sjednocuj ve vzájemné lásce.
Učiň si z nás nástroje hlásání radostné zvěsti
a sdílení nového života v Kristu.
Ať vydáváme městu pravdivé svědectví o dobrém Bohu,
ať zachytíme ty, kterých se dotkneš svou milostí, a přijmeme je
mezi sebe, do společenství Církve.
Ať nakonec všichni dojdeme do šťastné věčnosti, kde budeme,
uchváceni Krásou, v plnosti nahlížet Pravdu, zakoušet Lásku
a sdílet Život Nejsvětější Trojice.
Amen.