Alfa prakticky

CO? Kurz Alfa je cyklus setkání, která nabízejí výklad základních témat křesťanství, prostor k otevřené diskusi nad křesťanskými tématy, možnost vzájemného sdílení a sblížení...

PRO KOHO? Zván je úplně každý. Mohou přijít ti, kteří jsou křesťany a chtějí oprášit základy, nebo ti, kteří hledají duchovní hodnoty, ale jsou bez jakékoli zkušenosti s Bohem, či ti, kteří přišli do církve nově, ale také ti, kteří do církve nepatří, přesvědčení ateisté, lidé naštvaní, zmatení nebo zaměření proti křesťanství... Všichni jsou vítáni!

KDY A KDE? Alfa v naší farnosti započne v polovině září (plánujeme odstartovat 18. 9.). Probíhat pak bude na faře každý čtvrtek večer do poloviny prosince. Kurz není povinné absolvovat celý. Účastníci mohou přijít pouze jednou bez pocitů provinění, ale je velmi přínosné projít všemi setkáními.

JAK SE MOHU ZAPOJIT? Velkou výhodou této formy evangelizace je skutečnost, že se do její realizace může zapojit úplně každý. Každý může nabídnout svá obdarování, svou ochotu a chuť podílet se na dobrém díle. Každý může naplňovat své povolání k hlásání evangelia svým jedinečným způsobem, svým osobitým vkladem. Možností, jak pomoci, je opravdu mnoho.

V první řadě je velmi potřebná modlitba. Ti, kteří mají s kurzy Alfa dlouholetou zkušenost, podávají svědectví o tom, že jsou mimořádným Božím dílem. Naší snahou je připravit kurz co nejlépe, ale bez modlitební podpory, pomoci Ducha svatého, se neobejdeme! Jenom On se dokáže dotknout lidských srdcí a proměnit je! Modlit se může kdokoli, kdykoli, kdekoli. Obzvlášť cenná je modlitba lidí nemocných a starých. Další možností je zapojit se do modlitební „stráže“ a sloužit v čase konání večerního setkání modlitbou před Nejsvětější svátostí v kapli na faře. Pokud byste se do této modlitební služby rádi zapojili, obracejte se na Ing. Petru Pudilovou.

K hezkému a příjemnému prožití jednotlivých večerů můžete také přispět svým kulinářským uměním a zajistit část občerstvení pro účastníky, třeba jen na jedno setkání. Zároveň budeme vítat pomoc s obsluhou a vytvořením příjemného zázemí pro ty, kteří se večera účastní. Koordinátorkou této oblasti je Klára Fidlerová. Na ni se můžete obracet s nabídkou pomoci.

V neposlední řadě můžete kurzu přispět „zajištěním“ účastníků. Kurz Alfa budeme propagovat prostřednictvím nástěnek, plakátků, článků v místních periodikách... Avšak nejúčinnějším prostředkem, jak v lidech probudit zájem, je osobní pozvání, doporučení. Zamyslete se, zda ve svém okolí neznáte někoho, kdo by mohl mít o kurz zájem, kdo hledá odpovědi na otázky o pravdě a smyslu svého života, kdo je otevřený dialogu o duchovních věcech... a pozvěte ho. V kostele budou koncem května k dispozici letáčky se základními informacemi, které můžete k tomuto účelu použít. Nebojte se nabízet svému okolí to, o čem víme, že je tím nejlepším pro každého. „Kdo nedává Boha, dává příliš málo!“ řekl mladým Benedikt XVI. Pro přihlášení na kurz je třeba kontaktovat Soňu Vtípilovou.