Jak to říct ostatním?

Receptů je mnoho, chceme Vám jeden nabídnout. Jmenuje se KURZY ALFA. Jedná se o 11 přátelských setkání lidí z různých prostředí, církevního i necírkevního. Setkání se skládají z občerstvení, přednášky a následné diskuze. Společné občerstvení slouží k navození přátelské a uvolněné atmosféry. Přednášky se snaží přiblížit základní pilíře křesťanské víry a drží se pevně daných témat. Diskuze ve skupinkách dává prostor pro kladení otázek k danému tématu, možnost účastníků vyjádřit své názory, vzájemně si naslouchat a snažit se porozumět sobě navzájem. Součástí kurzu je víkendový výjezd. Kurz se nezaměřuje pouze na intelektuální stránku, ale chce dát lidem zažít společenství a možnost navázat nová přátelství.

Měli jsme možnost účastnit se několika setkání Alfa kurzů pořádaných v Kutné Hoře. Na vlastní kůži jsme mohli zakusit přátelskou atmosféru při občerstvení. Vyslechli jsme zajímavou přednášku na dané téma a následně o něm mohli diskutovat ve skupince. Za nejpřínosnější a nejzajímavější část programu považujeme právě diskuzi. Překvapila nás otevřenost účastníků při sdílení osobních zkušeností a názorů. Celý kurz byl podpořen modlitbami pořádajícího týmu, jak přímo v duchu na místě, tak i před svatostánkem v kostele.

Možná Vás napadá otázka: „Není tato evangelizace slovy zbytečná? Nestačí podle víry žít – není to ta nejlepší evangelizace?“ Poctivě žít víru je důležité. Ale pro lidi, kteří o Bohu příliš nevědí, to není dost. Nevidí, na koho svým životem ukazujeme. Je tedy potřeba evangelizovat slovy a ty podpořit upřímně žitou vírou. Žádná evangelizace se neobejde bez modlitby a působení Ducha Svatého. Protože jedině On se může dotknout lidských srdcí.