Dominikánské misie

Dominikáni ve spolupráci s námi nabídnou obyvatelům Chrudimi různá setkání v křesťanském duchu. Cílem nebude „lovení duší“, ale tento čas má být jakýmsi týdnem porozumění. Naše kultura a civilizace vychází z křesťanství a stále víc se ukazuje, jak je v dnešní mnohotvárné době potřebné poznání a pochopení vlastních kořenů. Bez tohoto pochopení není totiž možný rovnocenný dialog se společenskoduchovními proudy, které v evropském prostředí stále častěji působí.

Součástí misie bude program zahrnující přednášky, kulturní představení, otevřené kostely, programy pro děti, ale i pouliční představení a kázání. Základním bodem akce má být i osobní setkání s lidmi. Členové týmu se pokusí oslovit co nejširší spektrum obyvatel města. Misijní skupina je tvořena především členy dominikánské řeholní rodiny, bratřími, sestrami i terciáři (laiky). Nedaleko Resslova náměstí existoval až do husitských válek klášter bratří Kazatelů, a tak je možné s trochou nadsázky říci, že dominikáni se do Chrudimi po 600 letech vrací. Jak víte, proběhla s nimi již postní duchovní obnova a v neděli 25. 5. při ranní mši se s nimi opět setkáme. Jeden z otců kazatelů nás vyzve k modlitbě za misii, za jednotlivé části města. Samotná akce proběhne v týdnu od 17. do 24. srpna 2014. Věřím, že zakusíme nejen atmosféru vzájemného respektu a kulturního obohacení, ale také působení Ducha svatého. Zvu vás k modlitební i konkrétní spolupráci podle dalšího ohlášení a předem děkuji, že vezmete misii za svou.