Úvodník Salvátora 25

Bratři a sestry,

dnes, o neděli Dobrého Pastýře – o dnu modliteb za duchovní povolání se k vám dostává další číslo našeho Salvátora. Jsme vděční za naše bohoslovce Vojtu a Petra, ale chceme se modlit v souladu s naším biskupem Janem v tomto roce zvlášť naléhavě za nová povolání. Nesmíme však přehlédnout skutečnost, že každý z nás je Bohem povolán, byť nežije v semináři, na faře nebo v klášteře. Jsme voláni k životu s Bohem v církvi. Poslání církve a tím i náš život v ní má svůj rozměr misijní. Jak se nás misijní poslání může týkat? Na další stránce najdete úryvky z encyklik tří papežů na toto téma. Tyto řádky opravdu stojí za přečtení a promeditování.

Další tři příspěvky a modlitba na poslední stránce se vztahují k letní misii, kterou u nás v Chrudimi uskuteční dominikánský misijní tým. Nepřehlédněte rozhovor s Martinem Rosenbaumem, který akci koordinuje.

Další již avizovanou misijní aktivitou jsou Kurzy Alfa. Už jsme podnikli v této věci určité přípravy, vykročili jsme na cestu. O kurzech se dozvíte víc ve zbývajících článcích. Těší mě, že se v rámci poutního programu ve čtvrtek 7. srpna setkáme s MUDr. Marií Svatošovou. Známe ji jako zakladatelku hospicového hnutí u nás, ale do farnosti jsem ji pozval, protože má bohatou zkušenost s pořádáním Alfa kurzů. Právě o nich bude u nás přednášet.

Prožíváme krásný májový měsíc. Je symbolické, že právě v květnu se víc obracíme k Panně Marii, která bývá nazývána „celá krásná“ a připomínáme si krásnou skutečnost mateřství. Právě dnes je svátek matek, a tak chci vyjádřit svou vděčnost Vám, maminkám. Bez Vás by byl náš život prázdný. Přeji Vám k Vašemu svátku a vyprošují na přímluvu Panny Marie radost z mateřství i radost z Vašich dětí.

Všem ze srdce žehnám
Otec Jiří