Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim připravuje v 7-10/2014 realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim – oprava válečného hřbitova obětí 1. světové války“ na hřbitově Sv. Kříže v ulici Škroupova, Chrudim. V případě Vašeho zájmu o tuto veřejnou zakázku malého rozsahu posílejte Vaše žádosti o zaslání zadávací dokumentace do 1. 6. 2014 na adresu Římskokatolická farnost arciděkanství Chrudim, Školní nám. 56, 537 01 Chrudim, tel.: 734 435 201 nebo 469 622 029, e-mail: farnost@farnost-chrudim.cz.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim – oprava válečného hřbitova obětí 1. světové války“ je spolufinancována z prostředků Ministerstva obrany ČR z programu „Zabezpečení péče o válečné hroby“ a z rozpočtu Města Chrudim.