Úvodník Salvátora 26

Ani jsme se nenadáli a stojíme na konci prázdnin. Letní horka zeslábla, fouká ze strnišť a my vzpomínáme na zážitky uplynulých týdnů. Dnešní neděle 31. 8. představuje symbolický mezník. Při mši svaté se můžeme vděčně ohlédnout zpět a zároveň s prosbou o Ducha svatého vyhlížet dny počínajícího školního roku.

Nejprve děkujeme za to, co jsme v čase léta zažili. Cestovali jsme i odpočívali, navštívili jsme významná místa, potkali zajímavé lidi a zajímavé osobnosti přišly i k nám. Část své dovolené jsem si vybral už v červnu. Se dvěma kněžími jsem tehdy vystoupil na Svatý Hostýn a zde jsem v rozlehlé bazilice svěřil Panně Marii a Pánu Ježíši všechno, co mi leželo na srdci. Myslel jsem tam i na vás.

Pak přišlo na začátku prázdnin cykloputování kolem Salcburku. Počasí nebylo sice výstavní, ale společenství farních cyklistů bylo pestré a velice příjemné. Více se dočtete na dalších stránkách Salvátora. Děkuji za vzornou přípravu a doprovázení vedoucím akce a všem za trošku, kterou přispěli do společného cyklistického mlýna.

V červenci nás zasáhla zpráva o vojácích zabitých v Afghánistánu, a to nám připomnělo, že žijeme v nelehké době. Konflikt na Východě Evropy se nás také týká. Modleme se častěji za mír a také za pronásledované křesťany v Iráku i jinde na světě. Jejich osud nám nesmí být lhostejný. Pokud nemůžeme dělat víc, vždycky se můžeme modlit.

Farní tábor v Sutých Březích byl mistrovským koncertem farní pastorační práce s dětmi a mladými. Poděkování patří „šéfdirigentce“ Soně Vtípilové a celému mládežnickému „orchestru“, kde první housle hráli naši bohoslovci Vojta a Petr. Více čtěte na dalších stránkách z pera jedné z účastnic.

Poutní reflexe nám připomene události letošní Salvátorské pouti. Nemůžeme také nevzpomenout dominikánskou misii, na které jsme se aktivně podíleli ať modlitbou, službou, či materiální pomocí. Dojem z misií máme jednoznačně pozitivní, ale jak vysvítá ze svědectví uvedených níže, obohaceni byli i sami misionáři, v Chrudimi se jim líbilo. Dnes tedy ve zpětném pohledu děkujeme Pánu Bohu za všechny jeho prázdninové dary.

S pohledem upřeným do nadcházejících dnů prosíme o pomoc Ducha svatého nejen pro naše školáky a studenty, ale také pro každého z nás. S některými se vydáme už v pátek 5. 9. do Polska po stopách sv. Jana Pavla. Tomuto svatému papeži budeme svěřovat naše rodiny i naši farnost. V druhé polovině září začnou kurzy Alfa. U nás je to zcela nová aktivita, a proto pociťujeme jisté rozechvění. Věřím, že někteří z vás se zúčastní a mnozí se zapojí přímluvnou modlitbou do tohoto projektu. Prosím vás o to!

To jediné, co máme ve svém životě v moci, je přítomná chvíle, v ní se dnes ohlížíme zpět se slovy: „Bohu díky!“, v ní se dnes díváme k zítřku se slovy: „Přijď Duchu svatý!“

S požehnáním
otec Jiří