Týden porozumění

V Chrudimi proběhla ve dnech 17. – 24. srpna 2014 katolická misie – Týden porozumění. Spolupořádala ji místní katolická farnost spolu s Kazatelským střediskem České dominikánské provincie. První kontakt s dominikány proběhl již v roce 2013. Organizační vedoucí misijního týmu dominikánský terciář Martin Rosenbaum několikrát navštívil Chrudim. Při jednom z prvních setkání představil projekt městské misie farníkům. Pastorační rada farnosti pak dala misii zelenou a pomalu začaly přípravy. Dominikáni vedli ve farnosti postní duchovní obnovu a P. Pavel Mayer, spirituál týmu, zde sloužil jednu neděli mši svatou. Tehdy jsme požádali bratry a sestry o modlitební spolupráci. Na faře byly připraveny karty jednotlivých ulic města s modlitbou za misie. Lidé karty rozebrali, aby se za „svou ulici“ několik měsíců modlili. Tak byla připravena půda pro příjezd dominikánského misijního týmu.

V něm se vystřídalo čtyřicet lidí, z nich bylo sedm bratří dominikánů, dvě dominikánky, deset dominikánských terciářů, dva přátelé z Net for God, řada dalších účastníků prošla formací Hnutí SvětloŽivot. V rámci programu přijelo misii podpořit dalších osmnáct ..lidí (tři hudební tělesa a dva přednášející), nepočítaje místní smíšený pěvecký sbor Salvátor. Aktivně se samotnou misií pomohlo asi dvacet místních farníků plus řada dalších, kteří se modlili při adoracích během programu nebo doma. Farníci také přispívali do misionářské kuchyně výbornými buchtami, ovocem a zeleninou.

Misijní tým přinesl do Chrudimi zkušenost živé církve, živého společenství s Kristem uprostřed. Byl pestrou a různorodou skupinou, která však táhla za jeden provaz, které šlo o jednu společnou věc. Dominikáni ukázali v Chrudimi také církev chudou, obětující se, dávající se: Oddělili ze svého volna čas pro cizí farnost, spokojili se s noclehem na zemi a se dvěma sprchami, trpělivě nesli nepohodlí a námahu, někdy i odmítnutí lidí. Spolu s místními zde byli také církví, která se modlí a slaví svého Pána. Společná modlitba vše předcházela a provázela, zvláště nezapomenutelné byly večerní adorace. Tým představil církev otevřenou a nebojácnou, vycházející ze sebe, ze svých zajetých kolejí a stereotypů k těm, kteří ještě nepoznali Boží lásku. Poděkování patří Pánu Bohu, všem členům misijního týmu i členům chrudimského farního společenství. Ať zasetá setba vydá Boží plody!