Kurzy Alfa – jak se zapojit?

Letní dominikánské misie skončily, jiné začínají!

Jak už jsme mnohokrát avizovali, v polovině září odstartujeme kurzy Alfa, které jsou vyzkoušeným a osvědčeným nástrojem evangelizace. Nestavíme na zelené louce, ale můžeme se opřít o pozitivní zkušenosti jiných církví a farností. Věříme, že je to dílo Bohem chtěné, ve kterém On působí a kterému žehná. Je však téměř nemyslitelné, aby „fungovalo“ bez našeho přičinění. Ne, že by Bůh nebyl schopen působit i bez nás, zázraky se samozřejmě dějí, ale zároveň nás Pán povolává k tomu, abychom se stali dělníky na jeho vinici a na díle spásy se podíleli. Prosíme o podporu Alfy. Takovým způsobem, který je pro Vás možný, ve kterém se cítíte dobře. Nechceme, aby se kurzy staly záležitostí několika málo spolupracovníků. Přejeme si, aby tuto aktivitu vzala za své celá farnost.

V týdnu městských misií jsme se mohli každý den potkávat s odvahou, odhodláním, nasazením misionářů. Lidé, kteří přijeli ze všech koutů naší republiky, investovali svůj volný čas a energii, aby zvěstovali Chrudimi (a nejen té katolické) Krista. Nyní můžeme na jejich snahu navázat a jejich úsilí zužitkovat.

JAK KONKRÉTNĚ?
Modlitbou, obětmi
„Bez Božího požehnání, marné lidské namáhání.“ Prosíme o modlitbu za účastníky. Ať Pán povolá ty, kteří se ptají, ty, kteří hledají, ty, kteří znají, ale málo, ty, kteří chtějí prožít společenství, ty, kteří se cítí na okraji církve… Ať zaslechnou Jeho hlas ti, pro které nastal příhodný čas zakusit kurzy Alfa.

Modlitební službou
V průběhu večerního setkání bude otevřena kaple s výstavem Nejsvětější Svátosti k adoraci. Modlitební služba bude dlít před Pánem a odevzdávat mu právě probíhající setkání (od 19:00 do 21:30). Na každý večer prosíme o pomoc jednoho či více lidí. K této službě se hlaste u Petry Pudilové.

Studená večeře pro účastníky
Součástí setkání je společná studená večeře. Prosíme šikovné rodiny nebo hospodyňky o přípravu jídla (dle Vaší fantazie) pro cca 30 lidí (počet upřesníme na základě přihlášek). Bližší informace Vám podá Klára Fidlerová, na kterou se též můžete obracet s nabídkou pomoci.

Osobní pozvání
Všichni ti, kteří mají s kurzy letitou zkušenost, vypovídají, že účastníky je třeba vymodlit a pak také osobně pozvat. Pozvěte své známé, přátele, případně je na Alfu doprovoďte a účastněte se s nimi.

Přihlásit se
Kurzy Alfa jsou otevřeny naprosto všem. Máte-li chuť se kurzů Alfa osobně účastnit, neváhejte se přihlásit. Bližší informace o kurzech a přihlášení najdete na www.kurzyalfa-chrudim.cz.