Církevní školství v diecézi

Drazí věřící, bratři a sestry,

v novém školním roce, stejně jako v předchozích letech, vyhlašujeme sbírku na podporu církevního školství v královéhradecké diecézi.

V naší diecézi máme 8 církevních škol a školských zařízení:
2 mateřské školy – v Hradci Králové a Kutné Hoře
2 základní školy – v Hradci Králové a Borohrádku
3 gymnázia – v Hradci Králové, Kutné Hoře a ve Skutči
1 dívčí internát – v Hradci Králové
Tyto školy navštěvuje více než 1400 žáků a studentů.

Církevní školy jsou financovány dotacemi z ministerstva školství, ale tyto dotace bohužel nepokrývají veškeré jejich potřeby. Navíc se někteří politici v poslední době snaží výrazně snížit financování církevních škol z prostředků státního rozpočtu!

Naše školy mají své velké přednosti, kvůli kterým je rodiče vyhledávají a své děti svěřují do naší péče. Vstřícná atmosféra, bezpečné prostředí, snaha vychovávat žáky s důrazem na křesťanské principy a předávání morálních hodnot, bez nichž by naše společnost nemohla fungovat – to se od nás očekává a to také chceme naplňovat. Dobré církevní školy poskytují možnost stovkám žáků seznámit se s křesťanstvím, a zprostředkují setkání s církví, které je pro ně často překvapivě jiné, než obvyklý mediální obraz o církvi.

Bez dostatečného materiálního zázemí by však nemohly být tyto cíle naplněny – proto jako každoročně i letos prosíme o finanční příspěvek, který pomůže školám chybějící prostředky získat.

Při této příležitosti děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli do loňské sbírky, jejíž výnos činil celkem 799.000,-Kč. Z této částky bylo mezi jednotlivé školy v diecézi rozděleno 460.000,-Kč, z nichž bylo financováno např. vybudování výtahu na gymnáziu v Hradci Králové (umožní pokračovat ve studiu tělesně postiženým studentům), nákup výpočetní techniky a učebních pomůcek na gymnáziích ve Skutči a Kutné Hoře, nové matrace do dívčího internátu v Hradci Králové, pořízení herních prvků na zahradu mateřské školy v Kutné Hoře, či provoz školního mikrobusu na ZŠ v Borohrádku. Zbývající finance použilo Biskupství královéhradecké na nezbytné opravy a údržbu školních budov, které jsou v jeho majetku.

Podporu církevního školství můžete vyjádřit nejen vaším finančním příspěvkem do sbírky, ale také například propagací církevních škol ve vašem okolí a v neposlední řadě také modlitbou, aby se církevním školám dařilo naplňovat jejich poslání v naší současné společnosti.

S poděkováním za jakoukoli formu podpory našeho úsilí
P. Karel Moravec, biskupský vikář pro církevní školství
+ Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký