Den Bible

Vážení přátelé,

rok 2014 vyhlásila Česká biskupská konference Rokem rodiny. V říjnu se konal ve Vatikánu synod o rodině. Letošní Den Bible je tedy příležitostí k zamyšlení nad významem Písma svatého v našich rodinách.

České katolické biblické dílo (ČKBD) se dlouhodobě snaží, aby Bible měla své pevné místo v životě rodin. Většina našich aktivit je zaměřena na rodiny – zejména biblické duchovní obnovy a kurzy výroby biblických postav. Praktická práce s Biblí dokáže v rodině oslovit všechny věkové skupiny.

V minulém roce ČKBD uspořádalo kurzy ve 30 farnostech různých diecézí České republiky, kterých se zúčastnilo na 1200 lidí.

Prací Biblické díla je, aby správně rozuměli Písmu svatému všichni ti, kdo mají o četbu Bible zájem. Je to spojeno s organizací, zajišťováním aktivit, investováním příprav. Bez vaší podpory by však Biblické dílo nemohlo pokračovat ve své práci.

Chci dnes opět každému z vás poděkovat za vaše modlitby i finanční podporu Biblického díla; z loňské sbírky jsme obdrželi 493.000,- Kč a finanční prostředky jsme využili především pro práci s rodinami. Dnes vás opět prosím o vaši podporu pro příští rok.

Užitečné náměty pro slavení Dne Bible a další informace o aktivitách ČKBD se nacházejí na internetových stránkách www.biblickedilo.cz.

S vděčností za vaši podporu a přáním hojných milostí ze života s Písmem svatým Vám žehnám

+ Dominik kard. Duka, OP
předseda správního výboru ČKBD