Oprava vojenského pohřebiště obětí 1. světové války v Chrudimi

V letošním roce, kdy si připomínáme sté výročí od začátku 1. světové války, se v Chrudimi podařilo realizovat opravu zanedbaného vojenského pohřebiště, kde je pohřbeno 239 obětí této války. Vlastníkem vojenského pohřebiště je Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim, které se ve spolupráci s městem podařilo získat dotaci z Ministerstva obrany ČR z programu „Zabezpečení péče o válečné hroby“ na projekt „Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim – oprava válečného hřbitova obětí 1. světové války“ ve výši 1 036 582 Kč. Město Chrudim se na opravě hřbitova podílelo částkou ve výši 304 000 Kč a zároveň pomohlo farnosti s realizací oprav vojenského hřbitova.

Vojenský hřbitov U Kříže se rozkládá ve dvou hrobových polích. V rámci oprav došlo k navršení jednotlivých hrobů a k pokrytí celých sektorů s hroby travním kobercem. Barokní křížek, který zde byl umístěn na památku pochovaných obětí 1. světové války, byl zrenovován, okolí křížku doplněno o lavičky a kovové pultové tabule se jmény pohřbených. Nově byly opraveny obvodové cesty a přístupová cesta k vojenskému pohřebišti. Cesty jsou lemovány vysazenými javory.

Dne 11. listopadu 2014 se na hřbitově U Kříže uskutečnil pietní akt u příležitosti Dne válečných veteránů.

Na základě zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech vede Město Chrudim evidenci válečných hrobů na svém území i na území obce s rozšířenou působností. Ze zákona dále vyplývá vlastníkům hrobů povinnost zabezpečit řádnou péči o tyto hroby.