Anketa: Co Vám dal víkend s Alfou v Králíkách?

V jedné ze svých přednášek vypráví Nicky Gumbel příběh ženy, která nedávno uvěřila. Jednoho dne uprostřed shromáždění nadšeně vykřikla: „HALELUJA!“ Správce sboru jí poklepal na rameno a řekl: „Madam, to tady nesmíte říkat.“ „Já ale jinak nemohu! Já jsem dostala víru!“ „Ale určitě ne odsud.“

Musím přiznat, že nemám tolik odvahy projevit své pocity v kostele jako ta žena. I když v poslední době bych k tomu měla mnoho důvodů. Mohla bych volat „haleluja“ – podařilo se rozjet kurz Alfa a opravdu funguje. Ráda bych volala „haleluja“ – pozvání k účasti přijalo kromě 12 vedoucích také 35 lidí nejrůznějšího věku, farníků i nefarníků. Dáváme si nahlédnout do svých srdcí, životů a je nám spolu moc hezky. S velkou radostí bych mohla z plna hrdla děkovat Pánu za nemalou skupinku „modlitebníků“, kteří večer co večer drží modlitební „stráž“ a přimlouvají se za průběh Alfy, za ty, kteří o patro níže poslouchají přednášky a diskutují o víře. Mohla bych i ruce zvednout k chvále Boha za úžasné ženy, které připravují báječné večeře pro zajištění pohody a vytvářejí prostor pro přijetí potravy duchovní...

Protože ale vím, jak se správně v kostele chovat (stejně tak, jako to věděl správce sboru), nechávám si to tak trochu pro sebe.

Abych ale přiblížila alespoň trochu, co krásného jsme prožili na společném víkendu na nádherném poutním místě v Králíkách, nabízíme malou anketu.

Co V8m dal víkend s Alfou v Králíkách?

V Králíkách na víkendovém pobytu kurzu Alfa jsem intenzivněji mohla prožít, co znamená být sestrami a bratry ve farní rodině. Při vzpomínkách je mi moc hezky. Velký dík patří všem, kteří s láskou a obětavostí vše připravovali – jak nasycení ducha, tak i těla. Vnímám, že kurz Alfa je velmi přínosný po všech stránkách. Zaznívají tam cenné citace slova Božího, hodnotné myšlenky, postřehy pro dobrý život. Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí, moc děkuji.
Blanka KelkováAť se na to podívám z kteréhokoliv úhlu, byl to moc fajn víkend. Pobyt v působivém prostředí kláštera v Hedči, spolu se skupinou příjemných lidí, měl skvělou atmosféru. A tak jsme se mohli „s otevřenou myslí“ věnovat přednáškám a diskusím nad křesťanskými tématy. Rozhodně jsem si odnesl řadu informací, které mě snad o kousíček posunuly, abych pochopil a uvěřil. Bohoslužby v místní kapli na mě hodně zapůsobily. Třešničkou na dortu pak byla nejen dvanáctikilometrová túra ke kapli Nejsvětější Trojice, při které nás nakonec navštívilo i sluníčko, ale i vystoupení smyčcového orchestru žáků ZUŠ v klášterním kostele. Děkuji organizátorům a kuchařkám za skvělou přípravu a servis :-) :-) :-).
Petr KohoutekPožehnané, příjemně prožité dny na poutním místě Králíky opravdu s Duchem svatým. Pobyt mnohonásobně předčil naše očekávání nejen v duchovní oblasti, ale i kulinářskými zážitky! Příroda nás také nezklamala, i když počasí ukázalo své rozličné rozmary. Děkujeme všem za příjemné společenství, přínosné přednášky otce Jiřího i otce Štefana, podnětné diskuse, i modlitby a příspěvky těch, kteří tam nebyli s námi. Děkujeme i hudebnímu doprovodu Evě a Martinovi, který umocnil úžasné zážitky z večera chval. Díky Bohu za tento víkend s Duchem svatým!!!
Alena a Josef DrahokoupiloviNejvětší dojem na mne udělalo požehnání od novokněze a jaderného fyzika Miloše Pachra. Fascinuje mne, jak si Bůh k sobě přivádí i lidi s takovýmto typem vzdělání. Mne osobně by velmi zajímala cesta tohoto člověka až k zasvěcenému životu.

Celková atmosféra byla přátelská a přívětivá, kuchyně skvělá, přednášky inspirující a poctivě připravené.
Jiří SlavíčekV jedné z přednášek se mě dotkla věta o tom, že jsme Boží synové a dcery. Tato slova, ačkoliv jsem je neslyšela poprvé, pro mne v tu chvíli získala novou příchuť důvěrnosti a zájmu o mne osobně ze strany Boha, a vzbudila pak ve mně pocit nehodnosti a velké vděčnosti.

Je krásné, že můžeme celý život objevovat a zakoušet stále nové odstíny, hlubiny a nuance Boží lásky k nám.
Zuzana Slavíčková