Jaká je správná odpověď?

Slavnost Krista Krále uzavřela náš církevní rok a doba přípravy na Vánoce nabrala jasnější kontury. ADVENT, to je označení pocházející z latinského slova „adventus“, což znamená příchod. Myslí se zde na příchod Vykupitele Ježíše Krista a ve vstupní modlitbě 1. adventní neděle si tento příchod hned připomínáme: Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a prosíme Tě, ať konáme spravedlivé skutky, připravujeme se na setkání s ním...

Každoročním prožíváním adventu a slavením adventní liturgie církev zpřítomňuje očekávání starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. Tím, že se věřící vžívají do atmosféry této dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele, oživují zároveň touhu po jeho druhém příchodu na konci časů, ale rovněž do svého vlastního života.

Adventní čas nás připravuje na Vánoce. Jako každý rok chceme do této přípravy přinést i něco nového, anebo znova se odhodlat, oživit se, pro Ježíše Krista. Snad by nám pomohlo základní rozlišení, oč v adventu jde. Nemám se ptát: Na co se na Vánoce těším? Na co se na Vánoce těšíš?

Otázka pro nás s jasnou odpovědí zní: Na KOHO se těšíš?