Vánoční modlitba

Pane,
v tomto čase dávání a přijímání snadno přehlédneme dary, které nám dáváš Ty.
Děkujeme Ti za místo, kde můžeme bydlet, za oděv, jídlo a všechny dobré věci, které nám denně opatřuješ.
Děkujeme Ti za lidi, které máme kolem sebe a kteří nás milují.
Děkujeme Ti, že zůstáváš s námi v nesnázích života a táhneš nás blíž k sobě.
Děkujeme za pokoj, který dáváš jedině Ty.
Nejvíc děkujeme za to, že ses narodil pro naši záchranu.
Děkujeme také, že naše budoucnost je ve Tvých rukou.
Děkujeme, že jsi nadějí pro každého z nás.