On přichází stále

V jedné své básni píše Rabíndranáth Thákur:
„Neslyšíte jeho kroky, ale On přichází.
Ve dne i v noci, v každém věku, v každé chvíli... On přichází stále!“


O Vánocích jde o tajemství Kristova příchodu k nám na svět: od jeho příchodu v těle dostalo všechno lidské pachtění úplně nový rozměr. Máme jistotu, že našemu Bohu nic lidského není cizí. Biblické poselství o narození Ježíše v sobě skrývá nemalou útěchu: Všemohoucí přišel na svět schválně jako slabé dítě, narodil se ve stáji, byl přivítán chudými a nevzdělanými pastýři. Nemohl nám tím říci jasněji, že naše lidská slabost a nedokonalost není překážkou pro jeho příchod, ba naopak! Náš Bůh se nezalekne žádného „chlívku“, ať už se jedná o chlívek mého srdce, neideálních vztahů v rodině, ve farnosti nebo o náš parlament. Křesťanství nikdy nebylo a nebude náboženstvím pro elitu, Ježíš se narodil a zemřel pro všechny. O Vánocích jde – podobně jako ve mši svaté – o nové zpřítomnění zvláštní milosti Kristova příchodu na svět. Byla by škoda, kdybychom pro samé shánění či rozbalování dárků neobjevili či „nerozbalili“ ten nejvzácnější Dar, který se nám nabízí tady a teď, o Vánocích 2014.