Vánoční pozdrav

Milí přátelé,

setkáváme se dnes ve vánočně vyzdobeném kostele Nanebevzetí Panny Marie. Srdečně Vás zde vítám. Přespolní návštěvníci mnohdy konstatují, že náš kostel je velký a krásný. Někdo říká: „To je úplná katedrála!“ Ano, naši předkové se snažili tímto způsobem vyjádřit Boží velikost. Bůh, ve kterého my křesťané věříme, je skutečně Veliký, překračuje všechny naše kapacity. Nemůžeme ho pochopit, ani pojmout rozumem. On se však stal malým, stal se dokonce dítětem, abychom se Ho nebáli. „Nevejde se do naší hlavy“, ale může přebývat v našem srdci, může ho očistit, uzdravit a naplnit dobrem a láskou. Jesličky s malinkou figurkou Jezulátka v ohromné prostoře chrámu o tom vypráví.

Přeji Vám, abyste zde prožili příjemnou chvilku, přeji Vám pěkné Vánoce, a když přijdou v roce 2015 třeba i velké starosti, ať v maličkostech přichází také dobro a láska.

V úctě P. Jiří Heblt,
chrudimský arciděkan