Nástěnka 2014 - Chudoba

Mnoho mít neznamená být bohatý. Bohatý je ten muž, který všechno, co má, dokáže bez bolesti ztratit.
(Angelus Silesius)


Chudoba znamená vyklizení mnohého nadbytečného ve prospěch jednoho potřebného.
(Joachim kardinál Meisner)


Kde je tvé bohatství, tam je i tvé srdce.
(Mt 6,21)


Když si vrabec staví na stromě hnízdo,
nezabere víc než jedinou větev.
Když jelen hasí svou žízeň u řeky,
vypije jen to, co mu útroby dovolí.
My věci hromadíme,
protože jsme uvnitř prázdní.
(Anthony de Melo)


Proč se Bůh narodil v chlévě?
Abychom se ho nebáli…
Vánoce jsou podivuhodným svátkem. Jsou překvapením, které Bůh připravil lidem. O Vánocích se totiž živý a všemocný Bůh z lásky k nám stává zcela malým a slabým dítětem.
Stvořitel se vydává svému stvoření, aby mu dokázal: „Podívej se, nechci ti způsobit nic zlého. Nemusíš se mě bát.“ Dítě Vánoc nám říká: „Já jsem Bůh, který se stal člověkem. Chci vám ukázat, že jsem Láska, že vás miluji a že vám nejsem schopen učinit něco zlého.“
Je-li Bůh dítětem položeným tam na slámě v jeskyni, pak už mi nic nenahání strach. Strach mohu mít z čehokoliv, ale ne z dítěte. Z dítěte, které hladím a které se ke mně vine. Už nemám strach.
Jedinou námahu, kterou musím vynaložit, je věřit. Věřím-li, pokračuji tím v procesu, kterým Ježíš – dítě přichází na svět.
„Ježíš Kristus, ačkoliv byl bohatý, stal se pro nás chudým, abychom my zbohatli z jeho chudoby“ (srov. 2 Kor 8,9).
Zpracováno podle textů Carlo Carretta a bratra Efraima.Teprve chudoba naučí člověka hospodařit s bohatstvím, kterým ho zahrnuje Bůh.
(Pavel Kosorin)


Štěstí nutně nesouvisí s výší bankovního konta: Kdo můžeš pochopit, pochop!
(Vojtěch Kodet)


Není chudý ten, kdo má málo, ale ten, kdo více žádá.
(Marcel Proust)


Bože, dvojí věc od tebe žádám: nedávej mi ani bídu, ani bohatství. Dej mi jen to nutné k životu, abych se z přebytku nestal nevěrným, anebo abych z bídy nekradl.
(srv. Přísloví 30,8-9)


Člověk duchem chudý ví, jak je ve všem závislý na Bohu. Od Boha očekává celé své štěstí. Ti, kdo jsou duchem chudí, jsou už na cestě k největšímu bohatství: Bůh sám je jejich bezpečí a štěstí.
(Miloslav Máša)


Pavel Helan - Vánoční otčenáš