Dar odpustků u příležitosti Roku zasvěceného života

Od 30. listopadu 2014 do 2. února 2016 probíhá v celé církvi Rok zasvěceného života. Při této příležitosti Svatý otec František uděluje [clanek id="858"]odpustky[/clanek], „aby se věřícím celého světa dostalo šťastné příležitosti pro upevnění jejich víry, naděje a lásky ve společenství se svatou Římskou církví.“

Plnomocné odpustky mohou získat za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, přijímání eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce) ti, kteří se budou opravdově kát a budou vedeni duchem lásky a budou se veřejně modlit liturgii hodin anebo se po přiměřenou dobu budou věnovat zbožným úvahám zakončeným modlitbou Otčenáš, vyznáním víry v kterékoli schválené formě a zbožnému vzývání blahoslavené Panny Marie.

Podle rozhodnutí našeho biskupa Jana Vokála je lze získat ve dnech věnovaných v diecézi zasvěcenému životu a při diecézních slaveních vyhlášených u příležitosti Roku zasvěceného života, tj. 2. 2. 2015, 15. a 16. 8. 2015, 29. 8. 2015 a 2. 2. 2016 v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové a dalších jmenovaných místech naší diecéze, včetně arciděkanského [misto id="1"]kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi[/misto].