Nástěnka 2015 - Čistota

Čisté je to, k čemu se nepřimísilo nic cizího, co k tomu nepatří.
(Tomáš Špidlík)


Čistého srdce – to nejsou ti, kdo se pohoršují třeba nad nemravou módou, ale kdo se sami stávají transparentními pro Boha.
„Srdce“ znamená v bibli celého člověka. A člověk čistého srdce vidí v pravém milování přítomnost Boží lásky; je zcela k dispozici pro to, co s ním má v plánu. Je otevřený vůči Bohu.
„Čistý“ podle Písma je ten, kdo nemá vůči Bohu žádné výhrady, nic mu neodpírá, má pro něj vždy v sobě místo, vpouští Boha zcela do svého života, a tak Boží láska může i skrze něj prozařovat.
(Miloslav Máša: Homilie)


Jak krásná je svatá čistota! Ale není svatá, ani příjemná Pánu Bohu, je-li oddělena od křesťanské lásky.
Křesťanská láska je zrno, které vzklíčí a dá nejchutnější plody, zalito deštěm čistoty.
Bez křesťanské lásky je čistota jalová a její neplodné vody promění duši v bahno, v močůvku, vydechující zápach pýchy.
(J. Escrivá de Balaguer: Cesta)


Žijeme ve špinavém světě – zde čistota není v tom, že se neušpiníme, ale že se často myjeme!
(Jozef Porubčan: Každý den s Bohem)


Člověk čistého srdce není podle evangelia ten, kdo nemá žádný hřích a nikdy si nemá co vyčítat, ale ten, kdo má ve všem, co dělá, upřímný úmysl zapomenout na sebe, aby se líbil Bohu a žil pro něho, ne pro sebe.
(Jacques Philippe: Čas pre Boha)


Pravá láska je čistá v tom smyslu, že nesleduje vlastní zájem, ale jediným jejím cílem je potěšit milovanou bytost.
(Jacques Philippe: Čas pre Boha)


Stvoř mi čisté srdce, Bože! Obnov ve mně ducha vytrvalosti.
(Ž 50,12)


Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
(Mt 5,8)


Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale co vychází z člověka, to ho poskvrňuje. Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky.
(Mk 7,15.21)


Znám plno čistotných lidí, kteří se neštítí ničeho.
(Pavel Kosorin)


Čistému vše čisté.
(lidová moudrost)


Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, kdo smí stát na jeho svatém místě?
Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, jehož duše nebaží po marnosti, kdo svému bližnímu křivě nepřísahá.
(Ž 24,3-4)