Nástěnka 2015 - Chceš prožít dobrý život?

1. Žij a nechej žít
To je první krok k pokoji a radosti.

2. Rozdávej se druhým
V životě jsou potřebné dva póly: chvíle usebrání i chvíle, kdy se dáváme druhým. Pokud někdo zastaví tento dvojí pohyb, hrozí mu, že se stane egoistou. A stojatá voda zahnívá.

3. Žij poklidně
Schopnost chovat se laskavě a pokorně je jako tichá zátoka řeky života. Tuto schopnost mají staří lidé. Oni jsou pamětí národa. Národ, který nepečuje o své seniory, nemá budoucnost.

4. Nezapomeň si někdy hrát
Základem zdravé kultury je hra s dětmi. Je to těžké, když rodiče odcházejí do práce brzy ráno a vracejí se, když už děti spí. Je to těžké, ale je to potřebné.

5. Prožívej neděli v rodinném kruhu
Neděle je pro rodinu.

6. Pomáhej mladým lidem najít práci
Člověk vnímá svou důstojnost, když si na sebe dokáže vydělat.

7. Chraň přírodu
Je potřebné chránit přírodu, ale neděláme to. Je to jedna z největších výzev, které jsou před námi.

8. Rychle zapomínej na křivdy
Potřeba mluvit špatně o druhých je projevem nízkého sebevědomí. Jako by člověk říkal: „Cítím se tak mizerně, že místo toho, abych se pozvedl, stáhnu i druhého.“ Zdravé je rychle zapomínat na křivdy.

9. Respektuj ty, kteří smýšlejí jinak
Můžeme druhé zneklidňovat svým svědectvím, abychom tak oba rostli ve vzájemné komunikaci, ale to nejhorší, k čemu může dojít, je náboženský proselytismus, který ustrnul v pozici: „Mluvím s tebou jen proto, abych tě přesvědčil.“ Každý účastník dialogu ať si je vědom své vlastní identity. Církev roste díky přitažlivosti, nikoliv díky proselytismu.

10. Aktivně usiluj o mír
Válka ničí. Musíme hlasitě volat po míru. Mohlo by se zdát, že mír je pouze klidem. Mír však nikdy není pouhým klidem. Mír je vždycky aktivní.

Se svolením zpracováno podle věrného překladu článku
10 rad papeže Františka pro dobrý život, který vydalo nakladatelství Paulínky jako svou publikaci.Hymna života
Život je šance – využij ji.
Život je krása – obdivuj ji.
Život je blaženost – užívej ji.
Život je sen – uskutečni ho.
Život je výzva – přijmi ji.
Život je povinnost – naplň ji.
Život je hra – hrej ji.
Život je bohatství – ochraňuj ho.
Život je láska – potěš se s ní.
Život je záhada – pronikni ji.
Život je slib – splň ho.
Život je smutek – překonej ho.
Život je hymna – zpívej ji.
Život je boj – přijmi ho.
Život je štěstí – zasluž si ho.
Život je život – žij ho!
(Matka Tereza)