Prameny k postní době

Liturgické texty naleznete v knize Misálu na každý den liturgického roku či online na http://m.liturgie.cz/misal/. Je možné si stáhnout aplikaci do mobilu pro Android na GooglePlay.

Jako komentář k vybraným liturgickým slavením si můžete přečíst Homiletický direktář (č. 57–77).Velkým impulzem pro liturgickou obnovu byl Druhý vatikánský koncil. O postní době se píše v konstituci Sacrosanctum Concilium (č. 109–110).


Pěkný přehled o postní době včetně historických odkazů najdete na stránkách věnovaných liturgii.Každá liturgická kniha týkající se svátosti má svůj úvod. Ten si můžete po bezplatném zaregistrování stáhnout ze stránky Liturgie.cz

Konkrétně:
Postní době se věnují Všeobecná ustanovení o liturgickém roce a o kalendáři (č. 27–31).

Pravidla pro sestavení liturgických čtení vysvětluje Úvod k mešnímu lekcionáři (č. 97–98).

O katechumenátu během postní doby se dočtete v Uvedení do křesťanského života (křest dospělých) (č. 21–26).

O vhodnosti postní doby pro slavení svátosti smíření se zmiňuje Úvod k Obřadům pokání (č. 13).Pro postní dobu 2016 během svatého roku milosrdenství vydal poselství papež František. V něm shrnuje některé myšlenky ze své buly Misericordiae Vultus (č. 17 a 18).