Modlitba za děti, které se připravují na 1. sv. přijímání

Pane Ježíši, blíží se první svaté přijímání dětí naší farnosti.
Prosím Tě, připrav jejich srdce na setkání s Tebou. Ať v nich Tvá přítomnost zažehne lásku k Tobě.
Prosím Tě i za jejich rodiče, příbuzné a kamarády, ať všichni rostou v lásce k Tobě i k sobě navzájem.
Amen.