Velikonoční doba

Od velikonoční vigilie slavíme 50 dnů radost ze zmrtvýchvstání Páně. Celá doba je rozdělena do tří úseků:

(1) velikonoční oktáv – radost ze Vzkříšení nemůžeme vyčerpat najednou, a tak se po celých osm dní slaví jeden den, první po sobotě, kdy Pán vstal z mrtvých
(2) před Nanebevstoupením Páně – milníkem je 40. den doby velikonoční, slavnost Nanebevstoupení Páně, při níž děkujeme za povýšení našeho lidství před Boží tvář
(3) po Nanebevstoupení Páně – poslední etapa je zároveň přípravou na slavnost Seslání Ducha Svatého

Schéma doby velikonočníČtení v době velikonoční se berou ze Skutků apoštolů (1. čtení) a z Janova evangelia (plus navíc vyprávění o událostech po vzkříšení). V neděli, kdy se navíc čte 2. čtení, letos připadá na řadu Zjevení sv. Jana.

Schéma čtení doby velikonočníStředem každého týdne je neděle a vrcholem bohoslužby slova evangelium. Schéma osmi nedělních evangelií vypadá následovně:

Schéma nedělních evangelií doby velikonoční

Pokud chcete mít před sebou v ruce něco, co by vám pomohlo připravit se na nedělní liturgii, můžete si stáhnout a vytisknout následující soubor.

K vytištění
Ve velikonočním oktávu (osmi dnech, kdy slavíme Zmrtvýchvstání) se čte evangelium o zjeveních Vzkříšeného. Od 2. velikonočního týdne sledují evangelia všedních dnů následující témata

Schéma všedních evangelií doby velikonoční
Materiály k dalším liturgickým dobám:
Velikonoční třídení
[multi id="103"]Postní doba[/multi]