Ohlášení před jáhenským svěcením

Pan Mgr. Vojtěch Novotný, katolík zdejší farnosti, bytem Opletalova 532, 537 01 Chrudim, narozený dne 13. března 1986 v Příbrami, a pan Petr Soukal, katolík zdejší farnosti, bytem na Ostrově 153, 537 01 Chrudim, narozený dne 20. května 1991 v Chrudimi, se připravovali duchovně i teologicky k přijetí jáhenského a kněžského svěcení.

Poněvadž dotyční Vojtěch Novotný a Petr Soukal dokončili s prospěchem tuto přípravu a jsou odhodláni přísežně prohlásit, že dobrovolně, nikým nenuceni, na sebe přijímají všechny závazky a povinnosti svěcení, že se podrobují poslušností královéhradeckému diecéznímu biskupovi a že budou pracovat v Královéhradecké diecézi v duchovní správě pod jeho vedením, vyhověl diecézní biskup J. E. Mons. Jan Vokál jejich žádosti a připouští je k jáhenskému svěcení.

Oznamuji Vám tuto událost, významnou pro zdejší farnost a žádám Vás, abyste na základě příkazu Církve svaté podle nejlepšího svědomí a vědomí úplně a pravdivě na zdejším farním úřadě oznámili, co byste snad mohli proti připuštění těchto kandidátů k jáhenskému svěcení namítat a jako překážku uvést.

Ať se to však stane do osmi dnů od tohoto ohlášení a pro lásku Boží tak, aby to každý mohl před soudem Božím zodpovědět, maje před očima i své chyby a nedostatečnosti.



Přečteno v Chrudimi v neděli 19. června 2016.