Plnomocné odpustky pro duše v očistci

SVÁTOST SMÍŘENÍ v kostele Nanebevzetí Panny Marie:
Pátek 28. 10.
Pondělí 31. 10.
Úterý 1. 11.
vždy od 16 do 18 hodin

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH – úterý 1. 11. – mše svatá v 18 hodin v kostele NPM

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ – středa 2. 11.
Kostel sv. Michaela Archanděla – mše svatá v 7:30
Kostel Povýšení svatého Kříže – mše svatá v 16 hodin, po ní pobožnost na hřbitově
Kostel Nanebevzetí Panny Marie – mše svatá v 18 hodin


Odpustky v „dušičkovém týdnu“
Odpustky jsou přivlastnitelné duším v očistci.

1. listopadu (odpoledne) a 2. listopadu (celý den)
– při návštěvě kostela
– modlitba Páně
– Vyznání víry
– tři obvyklé podmínky

denně 1. až 8. listopadu
– při návštěvě hřbitova
– modlitba za zemřelé
– tři obvyklé podmínky

denně 25. října až 31. října
(pouze pro ty, kteří z vážných důvodů nemohou využít obvyklý čas od 1. do 8. listopadu, platí v letech 2012–2019)
– při návštěvě hřbitova
– modlitba za zemřelé
– tři obvyklé podmínky

Tři obvyklé podmínky:
– svátost smíření (věřící ji nemusí přijmout přesně v den, kdy chce získat odpustek)
– svaté přijímání
– modlitba na úmysl Svatého otce