Plnomocné odpustky pro duše v očistci

1. 11. (odpol.) a 2. 11. (celý den)

 • – při návštěvě kostela
 • – modlitba Páně
 • – Vyznání víry
  – tři obvyklé podmínky

  denně 1. až 8. 11.

  • – při návštěvě hřbitova
  • – modlitba za zemřelé
  • – tři obvyklé podmínky

  • Tři obvyklé podmínky:

   • - svátost smíření (věřící ji nemusí přijmout přesně v den, kdy chce získat odpustek)
   • – svaté přijímání
   • – modlitba na úmysl Svatého otce