Mateřství

Zeptejte se jednou osob nejrůznějšího původu a věku, o kom hovoří s nejvyšší úctou a vděčností.
Je jím skoro vždycky jejich vlastní matka. Pokud člověk ještě matku má, ani si to neuvědomuje – a o odpovědi musí teprve přemýšlet. Ale když jsem svoji matku ztratil, byl jsem tak smutný, že jsem byl vlastně sám sebou zděšen.
V duchu jsem si říkal: přece věříš ve zmrtvýchvstání, proč tedy pociťuješ ztrátu matky a prázdnotu, která vznikla jejím odchodem, tak hořce? V této pro mě těžké hodině mi napsal jeden farář: „Pane kardinále, nestyďte se, že tak truchlíte pro svou matku. Matka je místem, na kterém nám Bůh daroval duši. Proto pro nás je a zůstane tak důležitá po celý život.“
Mnohé ženy vůbec nevědí, co ztrácejí odmítnutím mateřství. Maria byla matka. Říkají: byla to hodná, tichá, ale neaktivní žena. Ptám se Vás: která žena musí být aktivnější a kreativnější než matka?

Z knihy „Dívat se srdcem – Kardinál Joachim Meisner
v rozhovoru s Stefanem Rehderem“,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. 

 


Nejsvětější Panno,
pomáhej všem manželům, aby vnímali velikost svého poslání. Ať otcové a matky s pohledem upřeným na nazaretskou Rodinu touží po dětech a snaží se je přijímat s velkou úctou k jejich vlastním osobnostem.
Nezištná láska ke každé lidské bytosti ať je hybnou silou při budování civilizace, která je hodna tohoto označení.
Jan Pavel II.: Anděl Páně (31. července 1994)

Převzato z knihy Dítě, zázrak života,
kterou vydalo nakladatelství Paulínky.


Perla – mateřství
Jedna ústřice se obrátila na svou sousedku a začala se jí svěřovat:
„Cítím v sobě tak ohromnou bolest. Je ve mně něco těžkého a kulatého a jsem tak vyčerpaná.“
Ta druhá jí odpověděla pyšně a s uspokojením:
„Chvála nebi a moři, já žádnou bolest nepociťuju. Jsem na tom skvěle a jak zevnitř, tak zvenku jsem zdravá.“
Právě v tu chvíli se okolo plazil rak a zaslechl, co si ty dvě ústřice povídají. Obrátil se k té, která se cítila tak zdravá zevnitř i zvenčí, se slovy:
„Jistě, ty se cítíš skvěle a jsi zdravá. Ale bolest, kterou tvá sousedka nosí v sobě, vytváří perlu nevšední krásy.“

Zpracováno podle knihy:
Bruno Ferrero, Příběhy pro potěchu duše,
kterou vydalo nakladatelství Portál.


Nejvzácnější šperk, který můžeš mít okolo svého krku, jsou ruce tvých dětí!


Místo toho jsem objímala tebe
https://www.slovoplus.sk/clanok/2017-07-03-namiesto-toho-som-objimala-teba