Vzácná návštěva ve farnosti

V neděli 9. září se v odpoledních hodinách zastavil v našem kostele pan kardinál Duka. Vracel se z pouti v Luži a projevil přání vidět náš nový oltář. Přivítal jsem ho zde s autorem návrhu Lukášem Pavlíkem. Pan kardinál si se zájmem prohlédl celé dílo a vyslechl krátkou informaci o tomto počinu. Nakonec jsem ho požádal, aby požehnal naší farnosti. Byla to sice letmá, ale velmi milá návštěva. Je vidět, že otec Dominik zanechal v naší diecézi kus svého srdce, a že se sem rád vrací.

                                                                                                                                                                       Otec Jiří