Plnomocné odpustky pro duše v očistci

1. listopadu (odpoledne) 
a 2. listopadu (celý den) 
– při návštěvě kostela 
– modlitba Páně 
– Vyznání víry 
– tři obvyklé podmínky


denně 1. až 8. listopadu 
– při návštěvě hřbitova 
– modlitba za zemřelé 
– tři obvyklé podmínky 

denně 25. října až 31. října 
(pouze pro ty, kteří z vážných důvodů nemohou využít obvyklý 
čas od 1. do 8. listopadu, platí v letech 2012–2019) 
– při návštěvě hřbitova 
– modlitba za zemřelé 
– tři obvyklé podmínky 

Tři obvyklé podmínky: 
– svátost smíření 
(věřící ji nemusí přijmout přesně v den, 
kdy chce získat odpustek) 
– svaté přijímání 
– modlitba na úmysl Svatého otce