První svaté přijímání a biřmování

V novém školním roce začne v naší farnosti příprava na první svaté přijímání a na svátost biřmování.

Příprava na první svaté přijímání je určena pro děti 2. - 3. tříd. Bude probíhat v rámci výuky v hodinách náboženství a od ledna na ni naváže intenzivní příprava dětí a rodičů, kterou povede P. Jiří.

Svátost biřmování mohou přijat mladí od 14 let po přípravě, která bude probíhat od září do konce roku 2019 v nedělním podvečeru (kvůli tanečním kurzům, které probíhají v pátek a kterých se velká část mladých bude účastnit) a v roce 2020 bude pokračovat v pátek večer po mši svaté. Svátost biřmování bude udělena v červnu roku 2020. Příprava je otevřená nejen pro mládež, ale také pro všechny, kteří dosud tuto svátost nepřijali.

Krátká informační schůzka pro přihlášené na biřmování bude v neděli 15. 9. po mši svaté na faře.

Zájemce o tyto svátosti prosíme o přihlášení na archu v kostele.