Slovo otce Jiřího

Milí bratři a sestry,

 

obracím se na Vás v tomto vypjatém čase s pozdravem a modlitbou. Prosím Vás nejprve, abyste nezapomínali v těchto dnech respektovat všechna nařízení státních a církevních autorit (viz prohlášení našeho biskupa Jana). Velmi častý a zřejmě velmi důležitý apel, který dnes zní, je: "Buďte doma!" Nevycházejme ven zbytečně, ale jen v případě nutnosti.

Vše, co se děje, má však i svou duchovní stránku a na nás je, abychom v této situaci důvěřovali, neztráceli naději a vytrvale se obraceli k nebeskému Otci. Zejména považuji za důležité využít modlitební řetěz, který spojuje všechny křesťany každý den ve 20 hodin. V tomto čase je možné se v rodinách spojit k modlitbě například růžence nebo Korunky za zastavení epidemie, za nemocné, za zdravotníky a odpovědné činitele a také na smír Pánu Bohu a za důvěru a pokoj našich srdcí. Nemůžeme sice momentálně přistupovat ke svátostem tak, jak jsme běžně zvyklí, ale všichni jsme pokřtěni a právě teď můžeme znovu objevit sílu svátosti křtu skrze naši modlitbu a ochotnou službu. O individuální podání Eucharistie, svátost smíření či udělení svátosti nemocných může samozřejmě každý z vás kdykoliv požádat (tel.: 777572525, mail: heblt@centrum.cz)

Nesmíme také zapomenout na vzácný dar, který naše farnost kdysi dostala. Je to milostný obraz Nejsvětějšího Salvátora. Jeho prostřednictvím se lidé obraceli ke Kristu Spasiteli právě v čase nouze, nemocí a morových ran. Vzývejme Pána Ježíše v těchto dnech právě v duchu této tradice. Věřím, že On na nás stále hledí s láskou a čeká, že i my na Něj budeme hledět s důvěrou a nadějí.

Pokud to bude s ohledem na další vývoj situace možné, rád bych nechal otevřený kostel Nanebevzetí Panny Marie k Vaší osobní modlitbě každou neděli, středu a pátek vždy od 15 do 17 hodin pro maximálně 10 lidí současně za dodržení všech hygienických opatření. V tomto prosím o pomoc dobrovolníky, kteří by byli ochotni kostel v tomto čase pohlídat. Hlaste se na mém telefonním čísle 777 572 525. Bez Vaší ochoty by nebylo možné toto zajistit.

 

Děkuji za Vás, za Vaši víru, naději a lásku a ze srdce Vám všem žehnám.

 

P. Jiří Heblt