NOVÉ INFORMACE S OHLEDEM NA ŠÍŘENÍ KORONAVIRU - 16. 3. 2020

Nové informace na základě pokynů generálního vikáře Mons. Jana Paseky

Mši svatou budu i nadále sloužit soukromě ve farní kapli v obvyklých časech na vámi zadané úmysly.

Bohoslužba bude živě přenášena přes internet. Odkaz najdete na www.farnost-chrudim.cz.

V případě potřeby zaopatřování, pohřbu, svátosti smíření nebo donášení svatého přijímání seniorům a nemocným se obracejte na mě (tel. 777 572 525).

Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen k Vaší osobní modlitbě každou neděli, středu a pátek vždy od 15 do 17 hodin pro maximálně 10 lidí současně za přísného dodržení hygienických opatření. V tomto prosím o pomoc dobrovolníky. Bez roušky do kostela nevstupujte!

Pokud by někdo z vás starších potřeboval nakoupit nebo v něčem jiném pomoci, ozvěte se mi (tel. 777 572 525).  Pomoc nabídli mladí s farnosti.

Mladí rovněž nabízí šití roušek. Zájemci o ně obracejte se na Jana Soukala tel.: 737 058 810.

Chci připomenout, že v případě nemožnosti přistoupit ke svátosti smíření, je velmi důležité obracet se k Bohu vzbuzením dokonalé lítosti - například podle Kancionálu č. 046.

Nový aktuální seriál videí „Liturgie v čase bez liturgie“ je zveřejňován postupně na webech liturgie.cz a pastorace.cz.

Znovu připomínám výzvu otce biskupa Jana, aby se všichni věřící v rámci možností zapojili do každodenního řetězce modliteb ve 20 hodin. Pan biskup navrhuje modlit se v tom čase růženec s pokornou prosbou za obrácení, za odpuštění hříchů, a za posilu nemocných a těch, kdo o ně pečují.

K soukromé modlitbě či k modlitbě v rodinách nabízíme texty modliteb Svatého otce:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200315modlitba-papeze-frantiska-k-panne-marii,

nebo olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200315modlitba-arcibiskupa-olomouckeho-jana-graubnera.

 

V Chrudimi 17. 3. 2020 Jiří Heblt