Z Denní modlitby církve

Iz 30, 15.18

Tak praví Pán, Hospodin, Svatý Izraele: „Jestliže se obrátíte a zůstanete klidní, budete zachráněni; v pokoji a důvěře je vaše síla.“ Hospodin čeká, aby se nad vámi smiloval, zvedá se, aby se nad vámi slitoval, neboť Hospodin je spravedlivý Bůh; šťastni jsou všichni, kdo doufají v něho!