Čtvrteční mše svatá - 26. 3. 2020, 18:00

Zveme vás na živý přenos bohoslužby z farní kaple, který bude ve čtvrtek 25. 3. v 18:00. Sloužit ji bude P. Jiří Heblt. Naše farní společenství se tak může spojit v modlitbě.

 

Spojit ve společné modlitbě se můžeme na adrese https://youtu.be/M0LvFd3qdjo.