Články

POUŤ CHRUDIMSKÉ FARNOSTI DO ŘÍMA

POUŤ CHRUDIMSKÉ FARNOSTI DO ŘÍMA

Zveme Vás na informační schůzku k pouti do Říma, která se uskuteční v pátek 9. června 2023 od 19 hodin ve farním sále.Termín pouti: 19. – 24. dubna 2024Závazné přihlášky s platbou zálohy do 12. června 2023.Pokud se...

Zobrazit článek

Velikonoční bohoslužby

Velikonoční bohoslužby

ZELENÝ ČTVRTEK - památka Večeře Páně, při které Pán Ježíš ustanovil Eucharistii a svátost kněžství. Zde v kostele NPM bude mše sv. v 18:00 hodin na poděkování za dar kněžství a eucharistie s...

Zobrazit článek

Postní duchovní obnova

Postní duchovní obnova

Postní duchovní obnova bude 17. a 18. 3., povede ji P. Josef Matras. V pátek bude mít promluvu při mši svaté. V sobotu bude mše svatá v 8:30 v kostele a po ní budou přednášky na faře. Odpoledne v kostele bude adorace a požehnání, také příležitost ke svátosti smíření.

Zobrazit článek

Farnost Chrudim – databáze pomoci

Farnost Chrudim – databáze pomoci

Prosíme o označení oblastí, ve kterých můžete v naší farnosti pomoci. Není nutné pomoci vždy a se vším, pokaždé bude záležet na domluvě. Databáze těch, kteří jsou schopni a ochotni se podílet na tom, aby nám společně v naší...

Zobrazit článek

Prezidentské volby

Prezidentské volby

Mnoho občanů v naší zemi zvažuje, komu v druhém kole prezidentských voleb dá svůj hlas. Jsou vážné důvody, proč se rozhodnout pro generála Petra Pavla. Podívejte se, proč si to myslí Tomáš Halík, Tomáš Holub, Václav Malý, Marek Vácha a Josef...

Zobrazit článek

Zemřel emeritní papež Benedikt XVI.

Zemřel emeritní papež Benedikt XVI.

Dnes 31. prosince v 9:34 hodin zemřel ve věku 95 let v klášteře Mater Ecclesiae ve Vatikánu emeritní papež Benedikt XVI. "Se zármutkem vám oznamuji, že emeritní papež Benedikt XVI. zemřel dnes v 9:34 v klášteře Mater Ecclesiae ve Vatikánu. Další informace...

Zobrazit článek

Cena Patrimonium pro futuro 2022 putovala do Chrudimi

Cena Patrimonium pro futuro 2022 putovala do Chrudimi

Mimořádného úspěchu se dostalo chrudimské farnosti.Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim byla oceněna prestižní cenou na celostátní soutěži Patrimonium pro futura 2022, kterou každoročně pořádá Národní památkový ústav. Oceněnou památkou v...

Zobrazit článek

Zobrazena strana z 64.