Články

Dopis otce Jana - 7. 11. 2021

Dopis otce Jana - 7. 11. 2021

„Jedna chudá vdova dala dvě drobné mince.“ srov. Mk 12,42 7. listopadu 2021Vážení a milí farníci,od začátku října se častěji setkáváme se slovem synoda a papež František vybízí každého...

Zobrazit článek

Promluva papeže Františka: Ovoce Ducha

Promluva papeže Františka: Ovoce Ducha

Katecheze k listu Galaťanům - 13. částGal 5,22-24Ale ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost. Proti takovým věcem se nestaví žádný zákon. Ti, kdo (náležejí) Kristu...

Zobrazit článek

Biskupové k synodálnímu procesu

Biskupové k synodálnímu procesu

Drahé sestry a drazí bratři!Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jde o nový impuls papeže...

Zobrazit článek

Výuka náboženství

Výuka náboženství

Výuka náboženství bude v nastávajícím školním roce probíhat dle uvedeného rozpisu. Děti z MŠ a z prvního stupně ZŠ bude učit B. Novotná, žákům z druhého stupně ZŠ se bude věnovat P. Jan Šlégr.Zapisování na hodiny náboženství bude od 1. září, samotná...

Zobrazit článek

Otevřený kostel

Otevřený kostel

Během prázdnin je kostel Nanebevzetí Panny Marie otevřený k modlitbě či prohlídce na požádání každý den od 11 do 17 hodin.

Zobrazit článek

Poslední slovo – ještě jedno.

Poslední slovo – ještě jedno.

Milí bratři a sestry, píši Vám v pondělí večer 26. července a stále ve mně rezonují všechna setkání posledních dní: ta oficiální, ale i ta neformální. Silná pro mě byla včerejší půlhodina na konci ranní mše svaté. Krásné přání i každé naše podání...

Zobrazit článek

Průvodcovská služba v kostele

Průvodcovská služba v kostele

Ve spolupráci s Městem chceme o prázdninách opět otevřít kostel k prohlídkám a k modlitbě. Máme již sjednány dvě průvodkyně, které zde byly v minulých letech, naléhavě hledáme třetí, s kratším úvazkem, cca 55 hodin měsíčně,...

Zobrazit článek

P. Jiří Heblt odchází z naší farnosti

P. Jiří Heblt odchází z naší farnosti

Poslední ohláškou v neděli 11. května byla smutná zpráva. Minulý týden přišel P. Jiřímu dekret od otce biskupa Jana Vokála, ve kterém jej od 1. 8. 2021, po 12 letech služby v naší farnosti, překládá do farnosti Pouchov v Hradci Králové. Krátký záznam...

Zobrazit článek

Rozhýbej se s 2 Komenskými

Rozhýbej se s 2 Komenskými

Po celý květen poběží již druhá benefiční pohybová výzva Mary’s Meals. Zasportujte si a udělejte tak něco nejen pro své zdraví, ale i pro ostatní. Zapojit se můžete kdykoliv a kdekoliv, ať už jako jednotlivec nebo ve skupině s rodinou, přáteli či kolegy. Nově je výzva...

Zobrazit článek

Zobrazena strana z 61.