Divné slovo POKORA

Divné slovo POKORA

Zemitost je klíč k životuLatinské slovo humilitas souvisí se slovem humus, tzn. „země“. Je-li člověk zemitý, stojí-li pevnýma nohama na zemi, pak je „humilis“ – pokorný. Znamená to, že zná své přednosti i omezení, své klady i zápory, umí pravdivě...

Zobrazit článek 2

Rok 2018 v naší farnosti

Rok 2018 v naší farnosti

Pastorační aktivity: - začátkem ledna opět ve farnosti proběhla Tříkrálová sbírka - 10. 2. byl společenský večer naší farnosti ve Stolanech - v postní době jsme se připojili k výzvě papeže Františka „24 hodin s Bohem“...

Zobrazit článek 2

Adventní výzva

Adventní výzva

Advent je doba čekání na narození Ježíška v Betlémě. Má nás důkladně připravit na to, že přijde Ježíš, kterého očekáváme. Přinášíme vám adventní výzvu, která vám v této snaze může pomoct.

Zobrazit článek 2

Narozeniny

Narozeniny

Náš milý webíku. Děkujeme za tvé služby pro nás po celých 365 dnů.Za všechny informace, články a fotky.Jsme rádi, že jsi tak in a že se v tobě tak dobře hledá. Do dalších let ti přejeme:velkou...

Zobrazit článek 2

SVOBODNÝ,  a proto  ODPOVĚDNÝ

SVOBODNÝ, a proto ODPOVĚDNÝ

Jsme svobodní, a proto také odpovědní. Odpovědní za to, koho necháme, aby ovlivňoval náš život, koho budeme brát opravdu vážně.(Aleš Opatrný) Zkušenost nám ukazuje, že věrnost v životě z víry...

Zobrazit článek 2

Přátelství

Přátelství

Náš život určují různé vztahy: všichni jsme něčí děti, máme nebo měli jsme rodiče; někteří z nás máme děti, někteří z nás máme nebo měli jsme manžele a manželky, někteří máme šéfa či podřízené, většinou máme sousedy (pokud nežijeme na samotě). Ale...

Zobrazit článek 2

Vzácná návštěva ve farnosti

Vzácná návštěva ve farnosti

V neděli 9. září se v odpoledních hodinách zastavil v našem kostele pan kardinál Duka. Vracel se z pouti v Luži a projevil přání vidět náš nový oltář. Přivítal jsem ho zde s autorem návrhu Lukášem Pavlíkem. Pan kardinál si se zájmem...

Zobrazit článek 2

Nezištnost a velkomyslnost

Nezištnost a velkomyslnost

Nezištnost a velkomyslnost aneb cizí slova víry ve 21. století Všiml jsem si, že v lidovém vnímání víry je přítomno množství příslibů a záruk. Nejedno soukromé...

Zobrazit článek 2

Mateřství

Mateřství

Zeptejte se jednou osob nejrůznějšího původu a věku, o kom hovoří s nejvyšší úctou a vděčností.Je jím skoro vždycky jejich vlastní matka. Pokud člověk ještě matku má, ani si to neuvědomuje –...

Zobrazit článek 2

Seber odvahu a riskuj

Seber odvahu a riskuj

Bylo to letos v létě. Šla jsem se svými pejsky na procházku, svítilo sluníčko a ptáčci zpívali, tak jsem si tu pohodu vychutnávala. Vtom se na cestě něco zatřpytilo, tak to jdu prozkoumat. A ejhle – je to...

Zobrazit článek 2

Zastav, pohleď, vrať se

Zastav, pohleď, vrať se

Postní doba je příhodný čas k tomu, abychom doladili disonantní akordy svého křesťanského života a přijali vždy novou, radostnou a slibnou zprávu Pánovy Paschy. Církev nás svojí mateřskou moudrostí...

Zobrazit článek 2

Vytrvalost přinesla úspěch

Vytrvalost přinesla úspěch

Tak dnes konečně přijeli chlapi z firmy, která dělá čištění kanalizace, a vyčistili ucpaný kanál před naším vchodem na dvůr. Kanál začal zlobit těsně před vánoci – vytekla z něj hustá a...

Zobrazit článek 2