Články

Papež: Prosme o oči, které vidí dobro

Papež: Prosme o oči, které vidí dobro

Jak je tradicí, papež František sloužil bohoslužbu ze svátku Uvedení Páně do chrámu ve společenství řeholníků a řeholic, zasvěcených mužů a žen žijících ve Věčném městě. V homilii, plné mnoha improvizovaných dodatků, si kladl otázky, co je hlavním hybatelem...

Zobrazit článek

Dopis otce Jana ke konci roku

Dopis otce Jana ke konci roku

„Dá-li Pán, budeme živi a podnikneme to nebo ono.“ (Jak 4,15)31. prosince 2021 Vážení a milí farníci,na konci kalendářního roku vám chci napsat pár řádků. První důvod je ten, abych vám...

Zobrazit článek

Dopis otce Jana - 7. 11. 2021

Dopis otce Jana - 7. 11. 2021

„Jedna chudá vdova dala dvě drobné mince.“ srov. Mk 12,42 7. listopadu 2021Vážení a milí farníci,od začátku října se častěji setkáváme se slovem synoda a papež František vybízí každého...

Zobrazit článek

Promluva papeže Františka: Ovoce Ducha

Promluva papeže Františka: Ovoce Ducha

Katecheze k listu Galaťanům - 13. částGal 5,22-24Ale ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost. Proti takovým věcem se nestaví žádný zákon. Ti, kdo (náležejí) Kristu...

Zobrazit článek

Biskupové k synodálnímu procesu

Biskupové k synodálnímu procesu

Drahé sestry a drazí bratři!Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jde o nový impuls papeže...

Zobrazit článek

Výuka náboženství

Výuka náboženství

Výuka náboženství bude v nastávajícím školním roce probíhat dle uvedeného rozpisu. Děti z MŠ a z prvního stupně ZŠ bude učit B. Novotná, žákům z druhého stupně ZŠ se bude věnovat P. Jan Šlégr.Zapisování na hodiny náboženství bude od 1. září, samotná...

Zobrazit článek

Otevřený kostel

Otevřený kostel

Během prázdnin je kostel Nanebevzetí Panny Marie otevřený k modlitbě či prohlídce na požádání každý den od 11 do 17 hodin.

Zobrazit článek

Zobrazena strana 2 z 62.