Křížová cesta za vnitřní uzdravení

Křížová cesta za vnitřní uzdravení

Úvodní modlitbaPán Ježíš řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.“ Každý z nás prožil mnohé bolestné chvíle, které zanechaly v našem nitru nezhojené rány. Ty mohou být příčinou našich opakovaných svázaností, depresí,...

Zobrazit článek

ROK 2019 V NAŠÍ FARNOSTI

ROK 2019 V NAŠÍ FARNOSTI

Pastorační aktivity:- začátkem ledna opět ve farnosti proběhla Tříkrálová sbírka- 2. 3. byl společenský večer naší farnosti ve Stolanech- v postní době jsme se připojili k výzvě papeže Františka „24 hodin s Bohem“...

Zobrazit článek

Nástěnka: Světlo

Nástěnka: Světlo

Veď mne, ty jemné Světlo, veď mne temnotami, které tísní.Noc je temná, domov je daleko. Veď mne, jemné Světlo.Veď mne kupředu! Upevni mé kroky.Neprosím tě, abych viděl příliš do...

Zobrazit článek

Nebe, peklo, očistec...

Nebe, peklo, očistec...

Před Bohem budu konfrontován se svou skutečnou realitou a pravdou o soběVěřím v život věčný. Věřím, že smrt není konec, nýbrž nový začátek. Věřím, že smrtí vstoupím do Boží lásky. Ale před Bohem budu konfrontován i se svou skutečnou...

Zobrazit článek

První svaté přijímání a biřmování

První svaté přijímání a biřmování

V novém školním roce začne v naší farnosti příprava na první svaté přijímání a na svátost biřmování.Příprava na první svaté přijímání je určena pro děti 2. - 3. tříd. Bude probíhat v rámci výuky v hodinách náboženství a od ledna na ni...

Zobrazit článek

POKŘTĚNÍ A POSLANÍ

POKŘTĚNÍ A POSLANÍ

Viděl jsem Pána na vysokém a vznešeném trůnu... Nad ním se vznášeli serafové. Jeden volal na druhého: „Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy“... Tu jsem zvolal: „Běda mně, je se mnou konec! Vždyť jsem člověk nečistých rtů, mezi...

Zobrazit článek

BUĎ OTCEM

BUĎ OTCEM

„Mnoho mužů má děti, ale málo dětí má otce.“Chtěl bych k vám promluvit o otcovství, ale je samozřejmé, že mluvím-li o otcovství, mám na mysli i mateřství.Zdá se mi, že láska otcovská i mateřská svou hloubkou a intenzitou přesahuje všechny druhy...

Zobrazit článek

KDYŽ BŮH  MLČÍ

KDYŽ BŮH MLČÍ

Fascinuje mě Bílá sobota„Vzali mého Pána a nevím, kam ho dali.“ (Jan 20, 13)Fascinuje mě Bílá sobota. Bible nám o tomto tajemném dni, který je vklíněn mezi ukřižování a vzkříšení a v němž Bůh dovolil, aby celé Jeho stvoření žilo bez...

Zobrazit článek