Články

Modlitba v době koronaviru

Modlitba v době koronaviru

Všemohoucí a věčný Bože,od kterého dostává celý vesmír energii, existenci a život,přicházíme k tobě, abychom prosili o tvé milosrdenství,protože dnes znovu zakoušíme křehkost lidského stavuve zkušenosti nové virové...

Zobrazit článek

Křížová cesta v době pandemie koronaviru

Křížová cesta v době pandemie koronaviru

Kříž je znakem spásy. Kříž je naše síla. Ke kříži se utíkáme, protože je naším vysvobozením. Kde jsi v tom všem, Pane? Kde jsi v tom všem, co nyní prožíváme? Kráčíš s námi a před námi. Dávno jsi tu cestu prošel.1. zastavení - Pán Ježíš je...

Zobrazit článek

Prosba o příspěvek do "sbírky".

Prosba o příspěvek do "sbírky".

Bratři a sestry, vím, že řadě z Vás současná situace přináší i značnou ekonomickou nejistotu, přesto Vás, kteří tu možnost máte, chci poprosit o finanční podporu naší farnosti. Většina našich příjmů pochází totiž ze sbírek a ty se teď nekonají, faktury však...

Zobrazit článek

Videoseriál: Velikonoce v rodině

Videoseriál: Velikonoce v rodině

Jako součást přípravy na Velikonoce zpracovala liturgická komise ČBK sérii několika krátkých videí „Velikonoce v rodině“, která mohou napomoci rodinnému i osobnímu prožívání velikonočních událostí. Více naleznete na

Zobrazit článek

Slavení Velikonoc v naší farnosti

Slavení Velikonoc v naší farnosti

1. Svátost smíření před VelikonociS ohledem na protiepidemická opatření není možné nabídnout příležitost ke svátosti smíření tak, jak bylo zvykem. V době otevření kostela však je možné se vyzpovídat za dodržení všech hygienických...

Zobrazit článek

Křížová cesta Ave Crux

Křížová cesta Ave Crux

Křížová cesta nám staví před oči Kristovo utrpení. Máme-li jí rozumět, musíme si uvědomit, že to bylo skutečné utrpení skutečného člověka. Kristovy Velikonoce nebyla liturgická slavnost se zpěvy, krásnými obřady a vonným kadidlem. To byly rány, urážky,...

Zobrazit článek

Z Denní modlitby církve

Z Denní modlitby církve

Iz 30, 15.18Tak praví Pán, Hospodin, Svatý Izraele: „Jestliže se obrátíte a zůstanete klidní, budete zachráněni; v pokoji a důvěře je vaše síla.“ Hospodin čeká, aby se nad vámi smiloval, zvedá se, aby se nad vámi slitoval, neboť Hospodin je...

Zobrazit článek