P. Jaroslav Axler: O křtu (kázání)

P. Jaroslav Axler: O křtu (kázání)

Co všechno si musí kněz nachystat před udílením křtu svatého? Kdo všechno je na křtinách? Jaké věci se používají? Jak to vůbec probíhá? (kázání P. Jaroslava Axlera, 84. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí 14. května 2007)

Zobrazit článek

Křížová cesta

Křížová cesta

V pátek před Květnou nedělí 2007 jsme se v kostele podíleli na modlitbě křížové cesty. Kromě zpěvu s kytarami jsme si připravili i jednotlivá zastavení. Hledejte v nich inspiraci i pro svůj vlastní život...

Zobrazit článek

P. Jaroslav Axler: Křížová cesta (kázání)

P. Jaroslav Axler: Křížová cesta (kázání)

Odsouzen. Bere kříž. Panna Maria. Pád. Šimon. Veronika. Znovu spadl. Plačící ženy. Třetí klopýtnutí. Svlečen. Přibíjen. Umírá. Sňat. Pohřben. Vzkříšen!!! Každá cesta kříže končí něčím pěkným... (kázání P. Jaroslava Axlera, 81. dětská mše svatá,...

Zobrazit článek

P. Josef Smola: Zřekněte se zlého! (kázání)

P. Josef Smola: Zřekněte se zlého! (kázání)

Pan vikář ve své promluvě při „jubilejní“ osmdesáté dětské bohoslužbě kázal o dvou nařízeních od Pána Boha: „Nedávej překážku před slepého!“ a „Nezlořeč hluchému!“ (kázání P. Josefa Smoly, 80. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí...

Zobrazit článek