Křížová cesta

Křížová cesta

V pátek před Květnou nedělí 2007 jsme se v kostele podíleli na modlitbě křížové cesty. Kromě zpěvu s kytarami jsme si připravili i jednotlivá zastavení. Hledejte v nich inspiraci i pro svůj vlastní život...

Zobrazit článek

P. Jaroslav Axler: Křížová cesta (kázání)

P. Jaroslav Axler: Křížová cesta (kázání)

Odsouzen. Bere kříž. Panna Maria. Pád. Šimon. Veronika. Znovu spadl. Plačící ženy. Třetí klopýtnutí. Svlečen. Přibíjen. Umírá. Sňat. Pohřben. Vzkříšen!!! Každá cesta kříže končí něčím pěkným... (kázání P. Jaroslava Axlera, 81. dětská mše svatá,...

Zobrazit článek

P. Josef Smola: Zřekněte se zlého! (kázání)

P. Josef Smola: Zřekněte se zlého! (kázání)

Pan vikář ve své promluvě při „jubilejní“ osmdesáté dětské bohoslužbě kázal o dvou nařízeních od Pána Boha: „Nedávej překážku před slepého!“ a „Nezlořeč hluchému!“ (kázání P. Josefa Smoly, 80. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí...

Zobrazit článek

Postní výzva

Postní výzva

Popeleční středou začíná období přípravy na Velikonoce. Než oslavíme Kristovo vzkříšení, sestupme do svého nitra a pokusme se zapracovat na tom, v čem máme ještě rezervy...

Zobrazit článek

P. Jaroslav Axler: O svěcené vodě (kázání)

P. Jaroslav Axler: O svěcené vodě (kázání)

Poprvé překvapený otec Jaroslav věděl, že bude jeho kázání zaznamenáno. Jestli toužíte poznat, k čemu slouží křtitelnice, kropenka a kropáč, připomeňte si tuto promluvu. (kázání P. Jaroslava Axlera, 79. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí...

Zobrazit článek