Poselství Městu a světu

Poselství Městu a světu

Spolu s papežem Benediktem XVI. se zamysleme nad částí poselství, které pronesl o Vánocích 2006. Celý text Urbi et orbi naleznete v tomto článku Rádia Vaticana.

Zobrazit článek

P. Jaroslav Axler: O svatostánku (kázání)

P. Jaroslav Axler: O svatostánku (kázání)

Po třech nezaznamenaných homiliích opět přinášíme shrnutí kázání P. Jaroslava Axlera z dětské mše svaté. Navíc jsme doplnili i přímluvy, za které můžeme společně prosit. (kázání P. Jaroslava Axlera, 76. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí...

Zobrazit článek

Jak prožít advent podle Dr. Vojtěcha Eliáše

Jak prožít advent podle Dr. Vojtěcha Eliáše

Co znamená „advent“? Jak ho mám správně prožít? Jak se mám připravit na Vánoce? Přečtěte si rady kněze Dr. Vojtěcha Eliáše, pedagoga na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, které poskytl čtenářům portálu

Zobrazit článek

P. Jaroslav Axler: Život jako hodinky (kázání)

P. Jaroslav Axler: Život jako hodinky (kázání)

Novinkou mezi článkami je přepis kázání z bohoslužby pro školáky. Přečtěte si promluvu P. Jaroslava Axlera, kterou pronesl během 67. dětské mše svaté v Chrudimi v úterý 9. května 2006... (kázání P. Jaroslava Axlera, 67. dětská...

Zobrazit článek

Velikonoční přání

Velikonoční přání

„Řekl jim: »Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých a v Jeho jménu bude hlásáno pokání, aby všem národům, počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy.«“ (Lukáš 24, 46–47)

Zobrazit článek