P. Jaroslav Axler: Život jako hodinky (kázání)

P. Jaroslav Axler: Život jako hodinky (kázání)

Novinkou mezi článkami je přepis kázání z bohoslužby pro školáky. Přečtěte si promluvu P. Jaroslava Axlera, kterou pronesl během 67. dětské mše svaté v Chrudimi v úterý 9. května 2006... (kázání P. Jaroslava Axlera, 67. dětská...

Zobrazit článek

Velikonoční přání

Velikonoční přání

„Řekl jim: »Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých a v Jeho jménu bude hlásáno pokání, aby všem národům, počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy.«“ (Lukáš 24, 46–47)

Zobrazit článek

Využijme své hřivny

Využijme své hřivny

Každý den prolenošíme hodně času zbytečnostmi a na rozhovor s Bohem v modlitbě tak nezbývá téměř žádný prostor. Vyhraďme si denně alespoň několik ze 1440 minut pro Spasitele. Důležité je i čtení Bible, obzvlášť když je jí letošní rok věnován. Zkusme...

Zobrazit článek