P. ThLic. Jan Šlégr, SL.D.

P. ThLic. Jan Šlégr, SL.D.

P. Jan Šlégr je od srpna 2021 farářem zdejší farnosti. Základní teologické studium začal v Praze na KTF UK a dokončil v Římě. Roční jáhenskou praxi konal ve farnosti Třebechovice pod Orebem, jako novokněz působil u katedrály v Hradci Králové. V letech 2002 – 2008 studoval na Papežském liturgickém institutu v Římě. Po studiích pobýval na děkanství u katedrály, byl spirituálem nedaleké Církevní základní školy a spravoval farnost Všestary. V letech 2013 – 2020 byl sekretářem liturgické komise ČBK. V roce 2015 se stal farářem v Třebechovicích pod Orebem.

  Pavel Starý

Pavel Starý, jáhen

V létě 2015 se do Chrudimi z Běstviny přistěhoval se svojí rodinou jáhen Pavel Starý a od září je zde ustanoven ke službě. Svátost svěcení přijal v září 2014 a před příchodem do naší farnosti působil ve farnostech Běstvina a Vilémov u Golčova Jeníkova. Pavel Starý je civilní profesí lesník. Absolvoval lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně (nyní Mendelova univerzita). V době studií se účastnil tajných kurzů teologie Dr. Josefa Zvěřiny a angažoval se v salesiánském díle (chaloupky). Více než dvacet let pracoval u státních lesů, především jako revírník v oblasti Železných hor. Od roku 2014 pracuje u Diecézních lesů Hradec Králové, v současnosti na pozici jednatele firmy. S manželkou Kateřinou mají šest dětí.