P. ThLic. Ing. Jiří Heblt

P. ThLic. Ing. Jiří Heblt

P. ThLic. Ing. Jiří Heblt je od srpna 2009 novým chrudimským arciděkanem. Před studiem teologie vystudoval stavební fakultu a pracoval jako projektant. Na kněze byl vysvěcen roku 1995, poté byl kaplanem ve Vrchlabí, rok působil v Hradci Králové a studoval postgraduálně v Římě. Deset let byl farářem v Dolním Újezdu u Litomyšle. Zastává funkci biskupského delegáta pro trvalé jáhny, je členem sboru poradců, kněžské rady, pastorační rady diecéze a chrudimským vikářem.

  Pavel Starý

Pavel Starý, jáhen

V létě 2015 se do Chrudimi z Běstviny přistěhoval se svojí rodinou jáhen Pavel Starý a od září je zde ustanoven ke službě. Svátost svěcení přijal v září 2014 a před příchodem do naší farnosti působil ve farnostech Běstvina a Vilémov u Golčova Jeníkova. Pavel Starý je civilní profesí lesník. Absolvoval lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně (nyní Mendelova univerzita). V době studií se účastnil tajných kurzů teologie Dr. Josefa Zvěřiny a angažoval se v salesiánském díle (chaloupky). Více než dvacet let pracoval u státních lesů, především jako revírník v oblasti Železných hor. Od roku 2014 pracuje u Diecézních lesů Hradec Králové, v současnosti na pozici jednatele firmy. S manželkou Kateřinou mají šest dětí.