Galerie

Společenský večer farnosti

Společenský večer farnosti

Společenský večer farnosti se opět konal ve Stolanech. První předtančení si připravila skupina DOUBLE TAP, druhé PAFATAS. Nechyběla tombola, ve které jsme se mohli více dozvědět o moderátorských zkušenostech Aleše a Petra.

Zobrazit detail

Karneval

Karneval

Koncem ledna se uskutečnil již tradiční karneval pro děti, který připravila mládež. Tentokrát hrál hlavní roli kloubouk...

Zobrazit detail

Slavnost Narození Páně

Slavnost Narození Páně

Slavnost Narození Páně jsme slavili v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Hlavním celebrujícím byl P. Jiří Heblt, koncelebroval P. Vojtěch Novotný. Bohoslužbu doprovodil Chrámový sbor pod vedením Tomáše Židka.

Zobrazit detail

Půlnoční bohoslužba

Půlnoční bohoslužba

Při půlnoční bohoslužbě jsme si připomínali, že právě v tuto slavnou noc se narodil náš Spasitel, Kristus Pán.

Zobrazit detail

Zpívání v nemocnici

Zpívání v nemocnici

I letos se mladí z farnosti vydali na LDN a dětské oddělení Nemocnice Chrudim udělat pacientům radost zpíváním vánočních koled.

Zobrazit detail

Roráty + snídaně na faře

Roráty + snídaně na faře

Poslední adventní sobotu jsme se sešli ke slavení ranní mše svaté (rorátů), kterou sloužil P. Jiří Heblt, koncelebroval P. Vojtěch Novotný. Po mši následovala již tradiční předvánoční snídaně na faře.

Zobrazit detail

Přednáška o Ugandě

Přednáška o Ugandě

V neděli 6. 10. 2019 měla po ranní mši svaté na faře přednášku Klára Kalinová o své misi v Ugandě. Součástí byla i výstava fotografií, které tam nafotila.

Zobrazit detail