Missa chrismatis Hradec Králové 2010

Missa chrismatis Hradec Králové 2010

Na mši svaté se svěcením olejů byli v úterý Svatého týdne přítomni všichni duchovní z Chrudimi. S královéhradeckou diecézí se zároveň loučil biskup Dominik Duka.

Zobrazit fotky