Pouť Tři Bubny 2010

Pouť Tři Bubny 2010

V neděli po památce svatého Jiří jsme se vydali do filiálního kostela ke Třem Bubnům. Setkali jsme se zde s farníky z Dolního Újezda a po mši svaté měli možnost si popovídat a štědře občerstvit.

Zobrazit fotky