Farní den 2012

Farní den 2012

I o třetím farním dnu můžeme zpětně říci, že byl vydařený. Krásný slunečný červnový den přinesl mši svatou, oběd na dvoře fary, prohlídku nově vymalované kaple, ukázku vzácné monstrance, dvě pohádková představení, fotbalové zápasy, pečení hostií, zpěv, setkání s ostatními farníky a mnoho dalšího...

Zobrazit fotky